0345729729

Cloud hosting

Sinh viên

Dung lượng : 300 MB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : 10

Email : 10

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : 3


Giá chỉ từ

25.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cá nhân

Dung lượng : 750 MB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 1

Addon domain : 0

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

45.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Cá nhân ++

Dung lượng : 1,5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 2

Addon domain : 0

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

65.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bán chuyên nghiệp

Dung lượng : 2 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Addon domain : 1

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

100.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên nghiệp

Dung lượng : 3 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 5

Addon domain : 2

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

135.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên nghiệp ++

Dung lượng : 5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 8

Addon domain : 3

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

210.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Doanh nghiệp

Dung lượng : 7 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 10

Addon domain : 3

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

270.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Thương mại điện tử

Dung lượng : 10 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 15

Addon domain : 5

Park domain : unlimited


Giá chỉ từ

380.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

0345.729.729
icons8-exercise-96 challenges-icon
chat-active-icon